LAWENDA BISTRO
Szpital ZOZ (parter przy kaplicy)
ul. 26 marca 51
44-300 Wodzisław Śląski

tel. 714 723 249

e-mail: